Nom Trinxera del Barranc del Cap del Terme
Codi BT-T001
Descripció Element defensiu excavat al terreny destinat a albergar soldats i armament en el seu interior.
Materials (40.9436,0.83298333)
Data de construcció 1937-1938
Estat de conservació Bo
Observacions Part de la trinxera es troba malmesa per les feines de desbrossat, la construcció d'un camí recent i per la presència d'una pedrera i abocador.