Nom Bateria d'artilleria sud
Codi BN-Ab001
Descripció Imponent bateria en casamata construïda per a quatre grans peces d’artilleria que permetien fer foc tant cap a terra com en direccióal mar.
Materials (40.96505,0.87106667)
Data de construcció 1937
Estat de conservació Bo
Observacions La peça ha sofert modificacions i reformes com a conseqüència d'haver estat utilitzada com a garatge i oficines de la pedrera de Pitrassa.